Olsen-banden tar gull (1972)


Trailer
Sorry - not available
tap the icon to be notified when available

Olsen-banden tar gull (1972)

Movie
1972
94 min
6.8
User Rating
-
Critics Rating
Rate This
Hele banden med Kjell, Benny og Egon i spissen er denne gangen på jakt etter en skatt fra krigens dager, gjemt bort i en millitærbunker. De er ikke alene om jakten, det er flere som kjenner skjulestedet: Profesjonelle revolverbanditter, froskemenn og en skraphandler. Samtidig har militæret mistanke om at det foregår noe på sperret område.
...Show more
Save
Share
Top List
More
Add to
New Top List
You don't have any top list yet
SIGN UP And create your first top list!
Cast & Crew
Comedy lover? Discover more Comedy videos, shows, movies etc at the Comedy page.
Go to Genre Page
Crime lover? Discover more Crime videos, shows, movies etc at the Crime page.
Go to Genre Page
Family lover? Discover more Family videos, shows, movies etc at the Family page.
Go to Genre Page
Reviews