Identity Card (2010)

Sorry - not available
tap the icon to be notified when available

Identity Card (2010)

Movie
2010
11 years
7.5
User Rating
-
Critics Rating
Rate This
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů od okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku.
...Show more
Save
Share
Top List
More
Add to
New Top List
You don't have any top list yet
SIGN UP And create your first top list!
Cast & Crew
Comedy lover? Discover more Comedy videos, shows, movies etc at the Comedy page.
Go to Genre Page
Drama lover? Discover more Drama videos, shows, movies etc at the Drama page.
Go to Genre Page
Reviews