Avsnitt 8

Sorry - not available
tap the icon to be notified when available

Avsnitt 8

Play TV
44 min
11 years
-
User Rating
Rate This
I det sista avsnittet utforskar Bettany det symboliska uppbrottet mellan Rom och stadens tusenåriga hedniska historia: dagen år 337 e.Kr. då kejsaren Konstantin den store döptes till kristen.
...Show more
Follow
Save
Share
Top List
More
Add to
New Top List
You don't have any top list yet
SIGN UP And create your first top list!
8 Days that Made Rome
Historikern Bettany Hughes väljer ut åtta betydelsefulla dagar som definierade det romerska riket och dess etablering som världens första supermakt.
...Show more
Go to Channel Page
All Episodes
Documentary lover? Discover more Documentary videos, shows, movies etc at the Documentary page.
Go to Genre Page
Reviews